Svineteam

De komplekse og vanskelige rammevilkår for dansk svineproduktion kræver, at al rådgivning koordineres, og at der arbejdes frem mod et fælles mål til gavn for kunden.

Patriotisk Selskab har samlet et team af eksperter, der tilsammen besidder de væsentligste kompetencer, som er relevante indenfor svineproduktion. Teamet har bestandigt fokus på, at god rådgivning skal skabe merværdi hos kunden og minimere risikoen for fejlbeslutninger.

Svineteamet består af

Svin-Økonomi

Miljøafdelingen

Anne Grete Bøgh
Chefkonsulent
Tlf. 6315 5477
Mobil:
E-mail: agb@patriotisk.dk
Søren Schmidt Thomsen
Chefkonsulent
Afdelingsleder
Tlf.: 6315 5420
Mobiltlf.: 2946 6864
E-mail: sst@patriotisk.dk
- Strategisk rådgivning
- Virksomhedsanalyser
- Årsrapporter og budgetter
- Investeringsrådgivning
- Finansieringsrådgivning
- Ejendomshandler
- Ledelse og medarbejdermotivation
– VVM og screeninger
– Landboret i bred forstand
– Grønt Regnskab
– Natur og vildtpleje / naturplaner
– Skovbrug
 

Karsten Hansen

Seniorkonsulent
Tlf.: 6315 5497
E-mail:
kh@patriotisk.dk


Carsten Nielsen

Seniormiljøkonsulent
Tlf.: 6315 5423
E-mail: can@patriotisk.dk
– Virksomhedsanalyser
– Budgetter
– Ejendomsavancer og ejendomshandler
– Rådgivning i svineøkonom- i
- Miljøgodkendelser
- Miljøstrategi

Tommy Bjerregaard

Konsulent
Tlf.: 6315 5496
E-mail:
tb@patriotisk.dk

Henrik Kruse Rasmussen

Miljøkonsulent
Tlf: 6315 5427
Mobil: 2940 8304
E-mail:
hkr@patriotisk.dk
– Virksomhedsanalyser
– Årsrapporter
– Budgetter
– Skat og moms 
– Finansiering
– Rådgivning i svineøkonomi
  - Landdistriksudvikling
- VVM og screeninger
- Natur- og vildtpleje-/natur-planer
- Skovbrug
- Projektudvikling
- Fundraising
         
Henrik Frosted
Økonomirådgiver
Tlf. 6315 5458
htf@patriotisk.dk
  Henrik Jørgensen
Miljøkonsulent
Tlf. 6315 5424
Mobil 4017 9317
E-mail: hjo@patriotisk.dk
– Virksomhedsanalyser
– Budgetter 
– Skat og moms
– Bogføring
- Miljøgodkendelser
- Lugtberegninger
- Gylleseparation
- Miljøredegørelser
- Miljøteknologi
Monika Frick Jepsen
Økonomimedarbejder
Tlf.: 6315 5469
E-mail: mfj@patriotisk.dk

 


Thomas Ravn

Miljøkonsulent
Tlf. 6315 5431
E-mail:
tr@patriotisk.dk

- Virksomhedsanalyser
– Budgetter 
– Skat og moms
– Bogføring
- Natur- og vildtpleje
- Biotoper
- Naturplaner
- Skovbrug
- Miljøgodkendelser 
 
  Charlotte Brøgger
Økonomimedarbejder Tlf.: 6315 5468
E-mail: cbh@patriotisk.dk  Sheila Neldeborg

Miljørådgiver
Tlf. 6315 5449
E-mail: shn@patriotisk.dk

 
– Bogføring/kontering
- Farmsekretær
– Skat og moms
– Selskabsregnskaber
- Miljøgodkendelser
- Arealgodkendelser


Maria Bendtsen
Økonomi-
medarbejder
Tlf. 6315 5498
mb@patriotisk.dk

Ditte Haarup Andersen
Svine- og Miljø-rådgiver
(Retur fra barselsorlov den 3/9-2007)
Tlf.: 6315 5422
Mobiltlf.: 2011 0983
E-mail: dha@patriotisk.dk
 
- Bogføring/kontering
-Skat og moms
- Farmsekretær
- Reproduktion
- Effektivitet i sohold – herunder    FarmManager
- Grønt Regnskab/næringsstofregnskab
- Produktionskontrol (E-kontrol)
- Scanning
- APV
 

Marianne Riber Rasmussen
Konsulent
Tlf. 6315 5495
mrr@patriotisk.dk

Michelle B. Christiansen

Svinerådgiver
Tlf.: 6315 5492
Mobil: 2937 9251
E-mail:
mbc@patriotisk.dk
- Virksomhedsanalyser
- Budgetter
- Skat og moms
- Bogføring
- Elektronisk so-fodring (EFS)
- Løsgående søer, herunder reproduktion og effektivitet i sohold
- Kernestyring og avl
-Scanning

Allan Dørr

Økonomimedarbejder
Tlf.: 6315 5418
E-mail: ald@patriotisk.dk


 

Heidi Pelle Jensen
Vikar
(6/8-30/11-2007)
Tlf. 6315 5438
Mobil: 5151 0833
E-mail:
hpj@patriotisk.dk 
- Bogføring og kontering
- Skat og moms
- Budgetter
- Driftsmæssige opgørelsen
- Foder
- Slagtesvin
- Produktionskontrol (E-kontrol)

 

Kenneth Pedersen
Elev
Tlf. 6315 5472
E-mail: kpe@patriotisk.dk

 

  
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 25. september 2007. Webmaster.