Sekretær-/administrativassistance

Patriotisk Selskabs medlemmer, herunder fonde, tolvmandsgrupper, erfa-grupper, selskaber m.v. tilbydes sekretær/-administrativassistance, herunder...

  • mødeindkaldelser/dagsordner/referater

  • annoncer og stillingsopslag

  • ansættelseskontrakter, indkaldelse til samtaler, afslag etc.

  • tilbud/kontrakter

  • bilagsmateriale til foredragsvirksomhed (herunder plancher og skærmshows)

  • skriftlige rapporter

  • rejse-, møde- og konferenceplanlægning

  • diverse sekretæropgaver

Ydelserne udføres enten på Patriotisk Selskabs kontor eller hos det enkelte medlem.

Timeprisen udgør p.t. kr. 430,- ekskl. moms.

Yderligere oplysninger kan fås ved Sekretariatschef Marianne Neumann
på telefon 6315 5400 eller e-mail: mn@patriotisk.dk.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 18. april 2007. Webmaster.