Bestyrelse

Hofjægermester, godsejer, cand.agro
Peter Cederfeld de Simonsen
(Bestyrelsesformand og formand for økonomiudvalget)
Godsejer, cand.agro
Niels Iuel Reventlow
(Næstformand)
Gårdejer
Erik Berg Larsen

Gårdejer
Niels Rabølle
(Formand for husdyrbrugsudvalget)

Carl Boisen-Thøgersen
(Formand for planteavlsudvalget)
Konsulent
Troels Toft
(Medarbejdervalgt)

 
Økonomiudvalg: Planteavlsudvalg: Husdyrsbrugsudvalg:
Hofjægermester, godsejer,
Peter Cederfeld de Simonsen (formand)
Godsejer
Michael
Brockenhuus-Schack

Godsejer
Axel Castenschiold

Gårdejer
Erik Berg Larsen

Godsejer
Johan Levy
Carl Boisen-Thøgersen (formand)
Godsforvalter
Søren Frederiksen
Godsejer
Kim Brockenhuus-Schack
Hans Boesen
Gårdejer
Niels Rabølle (formand)
Gårdejer
Marianne Kyed

Gårdejer
Peter Holm Rasmussen
Gårdejer
Charlotte Bluhm Pedersen

Gårdejer
Jørgen Stougaard
Gårdejer
Jens Erik la Cour Jensen

Gårdejer
Søren Bonde
(udpeget af Danish Crown)

Se medarbejdere i Patriotisk Selskab

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. august 2007 . Webmaster.