Rådgivningstilbud

Tilbud fra Planteavlsafdelingen for sæsonen 1. april 2007 - 31. marts 2008

Der betales ikke yderligere sektorkontingent

Produkter, som ikke kræver medlemskab Produkter, som kræver medlemskab

Produkter som ikke kræver medlemskab

Afgrødenyt

Til toppen

Afgrødenyt sendes især elektronisk med digitale billeder og links til yderligere information.
Beskedservice kan tilkobles mobiltelefonen.
Afgrødenyt udgives også i papirformat - uden billeder., som udsendes pr. post.

For medlemmer af Patriotisk Selskab:
1.250 kr. (papirudgaven) / 950 kr. (elektronisk udgave)

Abonnementer, som ikke er medlem hos Patriotisk Selskab:
1.500 kr.

Til firmaer (flerbrugere)
1.950 kr.

Jordprøveudtagning - med nyeste teknologi

Til toppen

Jordprøver udtages med en ATV med GPS-udstyr. Der betales startgebyr, analyseomkostninger samt timepris for udtagning og korttegning. For ikke-medlemmer betales for medgået tid til kørsel.

 

EM 38 - korttegning af markens jordbundsvariation

Til toppen

EM 38 opmåling sikrer en grundviden om markernes udbyttepotentiale, optimerer udtagning af jordprøver og kan danne grundlag for graduering af kalk- og gødningstilførslen. 
Priserne dækker opmåling med EM 38 samt udskrift af farvekort af måleresultaterne. Ved samtidig bestilling af jordprøver ydes en rabat på 20 kr. pr. ha. For ikke-medlemmer betales et startgebyr på 670 kr. samt medgået tid til kørsel.

opmålt ha kr. pr. ha
0-125
125-120
250-500
500-750
over 750
100,-
85,-
75,-
70,-
65,-

Produkter som kræver medlemskab

Grundservice

Til toppen

Medlemsarrangementer, produktudvikling, bidrag til forsøgsarbejde, samt kortere telefonkonsultation. Længerevarende telefonkonsultation eller særlige hyppige konsultationer debiteres efter medgået tid.
Giver adgang til punkterne Markbesøg og planlægning

 

Planlægning - både bedriftsløsning og Næsbygård Mark

Planlægning

Til toppen

Dækker markplan, gødningsplan og -regnskab, indkøbslister og dyrkningsplaner, tilrettet de enkelte markers problemer. Ved specielle spørgsmål eller særlige forhold som f.eks. pasningsaftaler og ved rettelser betales efter medgået tid. Planlægning ude på ejendommen med bærbar pc debiteres med 975 kr.

 

Planlægning - eget markstyringsprogram

Til toppen

Rådgivning/sparring vedrørende planlægningen, hvis denne udarbejdes på ejendommens eget markstyringsprogram. Elektronisk udveksling af data foregår nu problemfrit og kan sikre dialogen.

 

Markbesøg

Udvidet Planteavlstjeneste

Til toppen
3-4 markbesøg i vækstsæsonen (marts-oktober), hvor relevante marker gennemgås. Ved særligt mange marker debiteres det ekstra tidsforbrug, hvis alle marker skal besigtiges.
Besøgene foretages fortrinsvis af samme konsulent, hvorved kendskabet til markerne forøges og sikrer en optimal rådgivning. Hvis konsulenten ikke er at træffe, er der udpeget en fast stedfortræder for at forbedre servicen.
 

Marktilsyn

Til toppen

Udvidet planteavlstjeneste kan udvides med marktilsyn, hvor markerne løbende holdes under tilsyn i vækstsæsonen. Efter individuel aftale gennemgås relevante afgrøder på kritiske tidspunkter. Når en sprøjteopgave er udført, meldes tilbage til kontoret via fax, e-mail m.m. således, at planteavlskontoret hele tiden er orienteret om status på ejendommen, og dermed kan gribe ind ved behov.

 

Specialaftaler

Til toppen
Hvor særlige forhold eller særlige ønsker bevirker, at de generelle tilbud ikke er dækkende, kan der laves en specialaftale ved henvendelse til chefkonsulent Erik Andkær Pedersen.

Andet

Til toppen

For opgaver som f.eks. rådgivning om økologi, GPS, edb, arealberegning, erstatningsopgørelser, diverse besøg og møder, opgørelse til virksomhedsanalyse og budget m.m. betales timepris.
På økologiområdet kan rådgivningen fra konsulent Troels Toft suppleres via indgåede samarbejdsaftaler med Nordvestsjælland Landbocenter.
Hektar-støtteansøgning. 

 
 
 

For personer eller virksomheder, der ikke er medlemmer af Patriotisk Selskab, udføres samtlige ovennævnte arbejdsopgaver til en fast timepris på 900 kr.

Medlemskab af Patriotisk Selskab koster 850 kr. pr. år.

Planteavlsafdelingen - din sparringpartner -
også i marken

Tilbage til start

Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 13. august 2007. Webmaster.