Forsøg og demonstration med direkte såning

På Bramstrup er anlagt et forsøg med 5 forskellige metoder til etablering af vinterhvede.

Inden såning var forsøget sprøjtet med Roundup d. 9. September. Forsøget blev harvet første gang d. 13. september med de samme harver, som der er brugt i forsøget. Inden forsøget blev sået, blev jorden igen opharvet.

Forsøgsplan over forsøget, som blev sået ved demonstrationen på Bramstrup d. 26. september.

 

Led 1

Led 2

Værn

Led 3

Led 4

Led 5

Harve

Pløjes 4,5 m

Väderstad Carrier Disc 6,5 m

Værn

Horsch Flachgruber
6 m

Hankmo3 m

Hankmo3 m

Såmaskine

Väderstad Rapid 4 m

Väderstad Rapid 4 m

Værn

Horsch
4 m

Kulti-Seeder
Venta 4 m

Såsæd udlagt på jorden med Horsch Nedharvet med Hank- mo 3 m

Gødning

 

15 N placeret

 

15 N placeret

15 N udstrøet

15 N udstrøet

Billeder fra demonstrationsdagen d. 26. sept.:

Demonstrationen var godt besøgt. Som start bød chefkonsulent Erik Andkær Pedersen velkommen. Pløjning af led 1. Traktor og plov er fra Bramstrup

Väderstad Carrier Disc fra John Madsen, Ørbæk Horsch Flachgruber fra Jens Kibæk I/S Kærbygård

Hankmo harve fra importøren Interforst Såning af led 1: Väderstad Rapid i pløjet jord. Traktor og såmaskine er fra Bramstrup Gods

Såning af led 2: Väderstad Rapid i stub, harvet med Carrier Disc. Traktor og såmaskine er fra Bramstrup Gods Horsch såmaskine med udstyr til gødningsplacering. Traktor og såmaskine er fra Sanderumgård Avlsgård.

Såning af led 4: Doublet-Record Combi-Dan Venta fra Doublet-Record. Traktor og såmaskine er fra importøren.

Vi vil her på hjemmesiden løbende vise billeder og registreringer af forsøget.

Med almindelig hensyn til marker og afgrøder på Bramstrup, er forsøgsarealet offentligt tilgængeligt, så etablering og udvikling af planter kan ses i marken. Undgå således helst færdsel i parcellerne, idet forsøget agtes høstet som reelt forsøg !

Optællinger af planter/m2 efter fremspiring samt billeder:

Optælling af planter pr. m2 d. 16/4:

Led

Maskinsæt

Antal pl/m2 d. 16/4

1

Pløjning + Väderstad Rapid såmaskine

304

2

Väderstad Carrier Disc + Väderstad Rapid såmaskine

332

3

Horsch Flachgruber + Horsch Tandskærssåmaskine

240

4

Hankmo spaderulleharve + Doublet Record Kultiseeder såmaskine

216

5

Hankmo spaderulleharve + udsåning ovenpå jorden + Hankmo spaderulleharve

224

  

Fremspiring efteråret 2002

Fremspiring efteråret 2002

Billede taget d. 14/3 2002

Led 1, Pløjning + Väderstad Rapid såmaskine

Fremspiring efteråret 2002

Fremspiring efteråret 2002

Billede taget d. 14/3 2002

Led 2, Väderstad Carrier Disc + Väderstad Rapid såmaskine

Fremspiring efteråret 2002

Fremspiring efteråret 2002

Billede taget d. 14/3 2002

Led 3, Horsch Flachgruber + Horsch Tandskærssåmaskine

Fremspiring efteråret 2002

Fremspiring efteråret 2002

Billede taget d. 14/3 2002

Led 4, Hankmo spaderulleharve + Doublet Record Kultiseeder såmaskine

Fremspiring efteråret 2002

Fremspiring efteråret 2002

Billede taget d. 14/3 2002

Led 5,Hankmo spaderulleharve + udsåning ovenpå jorden + Hankmo spaderulleharve