Jordprøver

Jordprøveudtagning med GPS-udstyr 

Peter Rasmussen/Udviklingskonsulent

Patriotisk Selskab kan nu tilbyde GPS-styret udtagning af jordprøver. Positionen for jordprøveudtagning bestemmes meget præcist ved hjælp af GPS-udstyr. GPS står for Global Positioning System hvor positionen i marken bestemmes ved hjælp af satelitter.

Pris

Der betales startgebyr og analyseomkostninger for jordprøver samt timepris for udtagning og korttegning.

For ikke-medlemmer betales ligeledes for medgået tid til kørsel.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.