Driftsøkonomi for professionelle
Kender De nøgletallene i Deres bedrift ?

Ultimo november udgiver Patriotisk Selskab Driftsanalyser, hvor enkeltresultater (Virksomhedsanalyser) fra ca. 160 især større landbrugsvirksomheder er opgjort. Driftsanalyser har karakter af driftsøkonomisk håndbog, som dels indeholder forskellige produktionstal sammenlignet på bedriftsniveau dels en række artikler målrettet til større landbrug.

Benchmarking: Sammenligning af virksomhedens position set i forhold til konkurrenterne gennem udvalgte nøgletal.

 

Baggrunden for den udbredte anvendelse af benchmarking i erhvervslivet er, at dette ofte giver en bedre beskrivelse af virksomhedens styrker og svagheder end ved en sammenligning med virksomhedens egen historiske udvikling. Generelt er det sådan, at de virksomheder, som det er bedst at sammenligne sig med, er virksomheder med omtrent den samme strategi og den samme produktionssammensætning. Netop denne mulighed giver Driftsanalyser.

Driftsanalyser udarbejdet af Patriotisk Selskab udmærker sig bl.a. ved, at arbejds-, traktor-, mejetærsker- og specialinventaromkostninger fordeles på de enkelte afgrøder og produktioner. Arbejdsomkostningerne indeholder også ejers forbrugte tid, hvorved man opnår et resultat, som er sammenligneligt mellem bedrifter med og uden lønnet arbejdskraft.

Yderligere fordeles ejendommens samlede omkostninger på de enkelte produktioner, således at nettoudbyttet på den enkelte produktion fremkommer.

Anskaffelse af et eksemplar af Driftsanalyser kan være første skridt, hvis man vil i gang med at se på sin bedrift med nye øjne.

Driftsanalyser 2005/2006 er udkommet nu. Håndbogen indeholder driftsøkonomiske resultater fra ca. 160 større landbrugsvirksomheder, herunder blandt andet:

Enkeltresultater:

Driftsanalyser
Bestilling af "Drifts-analyser 2005/2006"

Produkter og ydelser fra økonomiafdelingen

Produktionsgrundlag og resultater
  • Afgrøders dækningsbidrag II
  • Malkekvæghold
  • Svinehold

Andet:

  • Økonomiske resultater og prognoser
  • Virksomhedens samlede økonomi
  • Afgrødeoversigt
  • Sammendrag

Artikler om driftsøkonomiske emner målrettet til større landbrug.

Driftsanalysen 2005/2006 er på omkring 180 sider. Prisen er 300,00 kr. ekskl. moms og inkl. forsendelse.

Artikler fra tidligere udgaver af Driftsanalyser skrevet af medarbejdere i Patriotisk Selskab kan læses her.

Driftsanalyser 2005/2006 kan bestilles ved henvendelse til Birthe Jensen, Patriotisk Selskab på telefon 6315 5441, Fax 6593 2015 eller her på hjemmesiden.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007 . Webmaster.