Driftsøkonomi for professionelle

Driftsøkonomi for professionelle. Kender De nøgletallene i Deres bedrift?

Produkter og ydelser fra økonomi-afdelingen

  • Driftsanalyser 2005/2006 er udkommet

  • Driftsanalyser 2005/2006 er den uundværlige driftsøkonomiske håndbog for professionelle landbrugsvirksomheder og andre, der interesserer sig for saglig information om driftsøkonomien i landbruget.

  • Driftsanalyser 2005/2006 indeholder enkeltresultater fra ca. 150 større landbrugsvirksomheder (planteavl, svin og kvæg).

  • Driftsanalyser 2005/2006 giver mulighed for at sammenligne produktionstal og andre nøgletal på bedriftsniveau. Hertil kommer oversigter med økonomiske resultater og prognoser, afgrødeoversigter m.v.

  • Driftsanalyser 2005/2006 indeholder en række artikler målrettet større landbrug.

  • Driftsanalyser 2005/2006 udmærker sig bl.a. ved, at arbejds-, traktor-, mejetærsker- og specialinventaromkostninger fordeles på de enkelte afgrøder og produktioner. Arbejdsomkostningerne indeholder også ejers forbrugte tid. Derved opnås et resultat, som er sammenligneligt mellem bedrifter med og uden lønnet arbejdskraft.

  • Driftsanalyser 2005/2006 viser nettoudbyttet for de enkelte produktioner, idet ejendommens samlede omkostninger fordeles på disse.

  • Driftsanalyser 2005/2006 giver mulighed for at se på bedriften med nye øjne.

  • Driftsanalyser 2005/2006 giver mulighed for at foretage benchmarking, der kan defineres som "sammenligning af virksomhedens position i forhold til andre virksomheder gennem udvalgte nøgletal". Benchmarking er meget udbredt i det øvrige erhvervsliv. Baggrunden er, at benchmarking giver en bedre forståelse for en virksomheds styrker og svagheder end sammenligning med virksomhedens egen historiske udvikling. De virksomheder, det er bedst at sammenligne, er virksomheder med omtrent samme strategi og produktionssammensætning. Det er netop den mulighed, Driftsanalyser 2005/2006 giver.

  • Driftsanalyser 2005/2006 er omkring 180 sider. Prisen er 300,00 kr. ekskl. moms, men inkl. forsendelse.

Bestil Driftsanalyser 2005/2006 hos Birthe Jensen, telefon 6615 5441, e-mail: bj@patriotisk.dk.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.