Vigtige virksomhedsdata - mandtimer & maskintimer

Velkommen til den elektroniske udgave af "Arbejdsdata" fra Patriotisk Selskab. Nærværende model er udarbejdet i "Lotus 1 2 3 " regnearket, men kan også umiddelbart anvendes i "Excel", og er en opdateret version af Patriotisk Selskabs "Arbejdsregnskabshæfte".

Modellen er opbygget med et fanekort for hver måned, efterfulgt af et fanekort med sammendrag af alle årets måneder. Modellen kan anvendes samlet for virksomhedens medarbejdere. Alternativt anvendes en model for ejer og hver enkelt medarbejder. Når den enkelte dags mand- og maskintimer er indtastet, skal der ikke foretages yderligere, idet alle sammentællinger sker automatisk.
På de enkelte arbejdsopgaver anføres dagens samlede arbejdstid for såvel ejer som medarbejdere. Som supplerende oplysning indtastes ejers tid under dagens samlede tid, hvorefter programmet beregner medarbejdernes tidsforbrug.
Som yderligere supplerende oplysning er der mulighed for at anføre summen af eventuel overtid og afspadsering i kolonner yderst til højre i skemaet, hvor der også er kolonner til notering af nedbør og kommentarer til dagens arbejdsopgaver.
Der er ingen automatik til udskrift af måneder eller sammendrag. Området skal afmærkes og udskrives "manuelt". Hver måned vil fylde tre sider.

Yderligere forklaring om anvendelsen af "Arbejdsdata", kan De læse mere om i "Notat vedrørende føring af arbejdsregnskabet" fra Patriotisk Selskab. God fornøjelse med brugen af "Arbejdsdata". Patriotisk Selskab påtager sig alene, at yde hjælp ved anvendelse af nærværende model mod betaling af gældende timetakst.
Læs artiklen "Virksomhedsanalysen, en garanti mod at gå konkurs" her på vores hjemmeside eller på side 70 i Driftsanalyser 1998/99 fra Patriotisk Selskab.

Arbejdsdata.WK4 (Lotus 1-2-3)

  1. Klik på overstående fil "Arbejdsdata.WK4".

  2. De bliver nu spurgt om De vil åbne filen eller gemme den på disken. Her vælger De "Gem filen på disken/Save to disk"

  3. De kan nu vælge hvor på Deres PC De vil gemme filen.

  4. Start Deres regnearks-program og åbn den fil De lige har hentet ned.

Arbejdsdata.XLS (MS Excel)

  1. Hold musen over linket (Arbejdsdata.XLS) og klik på modsatte musetast (for det meste den højre).

  2. Vælg "Gem destination som...".

  3. De kan nu vælge hvor på Deres PC De vil gemme filen.

  4. Start Deres Excel-program og åbn den fil De lige har hentet ned.

Skulle De have nogle spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte seniorkonsulent Karsten Sørensen på tlf. 6315 5455.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.