Produkter

Virksomhedsanalyse/Driftsregnskab

Årlige analyser på over 200 godser og større erhvervslandbrug. Virksomhedsanalysen er det naturlige valg til optimering af menneskelige og øvrige produktionsfaktorer i virksomheden.

Virksomhedsanalysen er udviklet af Patriotisk Selskab og omfatter en analyse af hele virksomheden opgjort efter driftsmæssige principper. Virksomhedsanalysen er baseret på registrerede tekniske data, herunder arbejdstimer, traktortimer m.v. for hver drifts- og produktionsgren, og indeholder 3 dele:

  1. Samlet virksomhedsanalyse
  2. Samlet landbrugsanalyse
  3. Produktionsrapporter og specifikationer

Første del, Samlet virksomhedsanalyse, består af en konsoliderings-, finansierings- og statusanalyse. Del 2 og 3, Landbrugsdelen er opdelt i driftsgrene med alle omkostninger, inklusiv ejers arbejdsindsats fordelt på nettoudbytte. Endvidere er de enkelte driftsgrene opdelt i produktionsgrene med alle omkostninger fordelt til dækningsbidrag II.

Virksomhedsanalysen fuldendes med Patriotisk Selskabs kommentarer og forslag til forbedringer af virksomhedens drift.

Til toppen

Skatteregnskab

Skatteregnskabet fra Patriotisk Selskab indeholder alle de oplysninger, der sammen med selvangivelsen skal sendes til skattevæsnet. Skatteregnskabet indeholder således opgørelse af den skattepligtige indkomst, virksomhedsindkomst og formueopgørelse med tilhørende specifikationer til opgørelserne og andre krævede supplerende oplysninger til skattevæsnet. Benyttes Patriotisk Selskab skatteregnskab, skal der ikke afleveres andet regnskabsmateriale til skattevæsnet sammen med selvangivelsen.

Skatteregnskabet dannes i vort edb-system på grundlag af de registrerede data fra kasserapporter m.v. eller data overført elektronisk fra eget edb-bogholderi.

Vi optimerer opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det enkelte medlem inden for lovgivningens rammer.

Til toppen

Budget

Patriotisk Selskab tilbyder udarbejdelse af budgetter med angivelse af periodens forventede resultat- og likviditetsmæssige udvikling.

Budgettet danner grundlag for en resultat- og likviditetskontrol for perioden.Budgetter udarbejdes i samarbejde med kunden og evt. med bistand fra fagkonsulent til vurdering af virksomhedens kendte biologiske og tekniske produktionsniveau.

Budgetterne kommenteres med en grundig vurdering af forudsætningerne. Der angives følsomhedsberegninger for de væsentligste forudsætninger.

Der kan suppleres med prognose for yderligere 5 budget-perioder

Til toppen

Driftsanalyser

Driftsøkonomi for professionelle. Kender De nøgletallene i Deres bedrift?

Bestilling af "Drifts-analyser 2004/2005"

Driftsanalyser udgives hvert år og indeholder regnskabsstatistik fra ca. 200 større erhvervslandbrug i Danmark. Statistikken omfatter såvel sammendrag som enkeltresultater. Resultaterne udgives i anonym form og de enkelte ejendommes identitet oplyses alene til de, hvis resultater er med i statistikken.

Driftsanalyser er et værktøj for de deltagende bedrifter - dels til sammenligning med tilsvarende bedrifter, for at konstatere stærke og svage sider - dels til planlægning af ændringer i produktionens og bedriftens sammensætning.

Driftsanalysers særkende er bl.a. beregningen af nettoudbyttet, der er den enkelte bedrifts eller produktionsgrens bidrag til forrentning af den investerede kapital, efter at ejerindsats i form af manuelt arbejde og driftsledelse er afregnet.

Datagrundlaget i Driftsanalyser er behandlet ens, hvilket styrker sammenligningen af enkeltejendomme og giver et troværdigt og anvendeligt materiale, der kan bruges af interesserede også uden for landbrugets kredse, enten i etableringsøjemed eller som vurderingsgrundlag i rådgivningssituationer.

Til toppen

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007 . Webmaster.