Klik på numrene på kortet, for at se en beskrivelse af udvalgte steder i naturplanen

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab