Indledning

Naturplanslauget er dannet i forbindelse med et projekt om udarbejdelse af induviduelle, med koordinerede naturplaner for 7 ejendomme omkring Tranekær by. Naturplanslauget fungerer som forum til diskussion af naturpleje i bred forstand for arealer i lokalområdet, hvor ejerselskabet deles af flere af lodsejerne. Lauget består af ejendommene:

  • Agerlundgård, v/Jens Jensen
  • Emmerbøllegård, v/Knud Arne Hansen
  • Eliselund, v/Vagn Pertl
  • Rubenlund, v/Henning Bremholm
  • Sønderskovgård, v/Ulrik Bremholm
  • Tranekær Gods, v/Christian Ahlefeldt-Laurvig
  • Ørnebjerggård, v/Lars Prytz

Projektet koordineres af Patriotisk Selskab, mens det faglige arbejde med udarbejdelse af de individuelle naturplaner udføres af AgroNatur, v/Kristian Kølln og Patriotisk Selskab v/Søren Schmidt Thomsen. Projektet gennemføres med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab