Ideen i Naturplanslauget

En stor del af arealerne grænser op til naboejendomme indenfor naturplanslauget. Det er derfor muligt at koordinere fælles tiltag, der understøtter landskabet i en større skala, end det er muligt i enkeltstående naturplaner.

Desuden har ideen i naturplanslauget været at bruge lauget som forum til en dialog om løsning af natur- og vildtpjejeopgaver for naturområder med fælles ejerskab, heri også erfaringsudveksling vedrørende natur- og vildtpleje. Endelig har en konkret udløber af projektet været sammenligningen af en mængde mindre delopgaver, til en større entreprise så omkostningerne minimeres.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab