Beskrivelse af projektområdet

De 7 ejendomme i projektområdet ligger omkring Tranekær by, med jordene til Tranekær Gods som den centrale kerne. Omkring Tranekær by omfatter projektet størstedelen af landbrugsjorden i hele øens bredde svarende til et område på 5 × 6 km. Dertil kommer Agerlundgård syd for Stengade Skov og Sønderskovgård nord for Lejbølle, begge langs Langelands østkyst. I alt ca. 1.900 ha landbrugsjord indgår i projektet. Fredsskovsarealer indgår som udgangspunkt ikke i projektet, men mindre remiser og beplantninger er medtaget.

I løbet november 2005, blev der lagt uddrag af naturplanerne på www.patriotisk.dk/tranekaer

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab