Brakmark på Bregnegård på ca. 1,8 ha.

 

Afpudset brakmark, der i stort omfang uden problemer kan indgå i almindelig dyrkning, om end det er kuperet og ikke særlig regulært. Der er med 10 m mellemrum sået to ca. 75 m lange striber af dels Elefantgræs (!) dels en ikke-hjemmehørende busk, der ikke kunne identificeres.

Desuden er etableret en vildtstribe af Krumhals (tæt beslægtet med Hundetunge og Honningurt i Rubladfamilien) og majs. Striben er lidt hullet men nogenlunde etableret og uden kvik.

Det vurderes at valget af brak er godt, da arealet er svært at dyrke rationelt.

Mål
Om muligt bevarelse som vildtvenlig brakmark. Brakken af det regulære areal mellem vejen og bevoksningen kan dog formentlig bruges bedre de steder der i øvrigt foreslåes i naturplanen - typisk som bufferzoner omkring naturelementer.

Tiltag
Marken opretholdes om muligt med brak. Specielt bakken lige øst for bevoksningen bør bevares som brak og helst i sammenhæng med vandhullet (pkt. 32), for at understøtte vildtets muligheder for fødesøgning i bevoksningen. Hvis hele arealet opretholdes som brak, kan der med fordel slåes striber af 2-3 m bredde i græsdækket af hensyn til vildtet. Det er også muligt at forlænge vildstriben tilbage langs vejen i U-form.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab