Mindre strandeng nord for dyssen

Smalt strandengsstykke på ca. 200 mē, med en varieret flora bestående af torskemund, Strandkål, Bidende stenurt, Skt. Hansurt, Agersvinemælk og græsser. Desuden tæt krat af Klitrose, der breder sig.

Strandengen er ikke omfattet af Fyns Amts vejledende registrering af §3 områder. Det er i sig selv under 2.500 m2, og ikke sammenhængende med et udpeget område ca. 300 m nord for lige vest for campingpladsen.

Mål
Bevarelse som perfekt sted til skovturen og en kølig øl.

Tiltag
Klitroserne bekæmpes ved nedskæring og trampestien føres udenom. Ellers kræver strandengen ingen pleje og den er beskyttet mod påvirkning fra markdriften af bevoksningen (der konverteres til løv)

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab