Brakmark på 1,5 ha

5 mindre brakstykker adskilt af smalle 1 rækkede hegn med hvidtjørn og hyld. Jordbunden er præget af meget organisk materiale (brun humusjord) og er formentlig en gammel mose. Arealet er udpeget som SFL område.

Der er allerede etableret en vildtstribe i stykket med majs og fodermarvkål. Der blev observeret 9-10 harer på arealet!

Mål
Anvendelse af MVJ ordning - fx Udtagning af agerjord hvis der ikke er behov for brakjord til hektarstøtteforpligtelsen. Alternativt anvendes arealet som vildtvenlig brak, med fortsat etablering af vildtstriber gerne kombineret med slåning af spor.

Tiltag
Det undersøges om arealet kan drives sammen med Knud Arne Hansen, der ejer nabostykket. Man vil fx kunne deles om plejen af arealet og derved minimere den tid der skal bruges. Uanset hvad bør arealet sprøjtes i forbindelse med omlægning i september, og derefter udså brak blanding.

Hvis det er muligt at få arealet afgræsset, kan der søges om MVJ ordningen "Miljøvenlig drift af græs og naturarealer" til 2950 kr/ha plus tillæg for hegning på 570 kr/ha. Problemet er dog formentligt at arealet kun kan rumme få dyr, eller flere dyr i en kort periode og derfor er mindre interessant til græsning. I stedet er det muligt blot at tage slet. Indtil videre er der dog så stor søgning på MVJ midlerne, at det næsten udelukkende har været arealer indenfor Natura2000 områder, der har fået tilsagn i 2004 og 2005.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab