6 solitære egetræer på marken V for Sønderskov

 

Ældre egetræer der giver struktur og dybde i landskabet. De skaber kontinuitet og er ikke til større besvær i markdriften. Ejer har udtrykt at de har stor værdi for ham.

Mål
Bevarelse og gerne flere på ejendommen

Tiltag
Evt. plantes flere stilkege i planterør andre steder på ejendommen med markant placering - gerne tæt ved beboelsen, eller på et højdedrag. Træerne plantes midt mellem sprøjtespor med størst arbejdsbredde (24 m ved sprøjtning), så besvær i den almindelige markdrift minimeres.

Specielt i de første år efter plantning skal der udvises forsigtighed i markarbejdet, så planterne ikke beskadiges af kørsel, pesticider mv.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab