Sønderskov Mose

Mosen dækker over flere forskellige underområder med forskellige problemstillinger. Inddelingen fremgår af luftfoto. Afgrænsning til nabo mod øst er usikker

Billede kommer snart

12b) Brakstykke på ca. 1,4 ha

Velplaceret brakareal mellem mose og a). Der er allerede etableret en vildtstribe (majs og fodermarvkål)
Der ligger en del affald, sten og gl. træer i den nordlige ende, der bør fjernes.

Mål
Opretholdelse af åbent brakareal med høj værdi for vildtet.

Tiltag
Den åbne karakter opnås gennem slåning af plantedækket udenfor vildtstriben - evt. kun i slyngede striber. Vildtstriben kunne føres i ring/slynges frem for blot at være en lige linje. Det har ingen betydning for vildtet, men ser mere naturligt ud

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab