Vestlig kystlinie med stendysse (Bregnegård)

Beskrivelse

Smalt krat som 15-20 m bred overgangszone mellem havet og dyrkningsfladen. Ældre granbevoksning i forbindelse med stendysse.

Målsætning
Se Naturplan for Sønderskovgård pkt 26-28

Plejetiltag
Plejeplan fra amtet foreligger.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab