Bavnebjerg

Beskrivelse
Området syd for Lejbølle præges af et kuperet terræn, formet af bakkerne Hønsehøj, Bavnebjerg og Spodsbjerg. Bavnebjerg hører under Rubenlund, som siden 1990 har dyrket juletræer på Bavnbjerg. De sidste træer er nu ryddet og stykket henligger som brak. Området er stærkt kuperet og derfor uegnet til effektiv landbrugsproduktion. Bavnbjerg indgår i et SFL område, så der er mulighed for at indgå en MVJ aftale med Fyns Amt om en flerårig udtagning. I den vestlige og laveste del har der ifølge Henning Bremholm, tidligere ligget et vandhul.

Panorama over Bavnebjerg

Målsætning
Omlægning af Bavnebjerg til overdrev

Plejetiltag
Indgåelse af MVJ aftale om flerårig udtagning. Der indgås tillige en aftale om årlig afpudsning. Derved kan der opnås et ekstra tillæg på 280 kr/ha (MVJ 2005). Ved gentagne afpudsninger i sommerhalvåret, vil området efterhånden få karakter af overdrev.

HUSK at Bavnebjerg skal være stødfræset d. 21. april 2005 for at kunne indgå i det støtteberettigede areal

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab