Læhegn vest for Rubenlund

Beskrivelse

Omkring vestsiden af Rubenlund, er der i 2001 anlagt et 3-rækket læhegn. Læhegnet er sammensat af: navr, kornel, hassel, el, ask, gedeblad, alm. hæg, blærespirea, syren, tjørn, snebær, liguster og kalkved

Målsætning
Etablering af artsrigt, lægivende hegn

Plejetiltag
Der holdes afstand med landbrugsmaskiner, så beskadigelse af diget undgås. Ved sprøjtning og gødskning udvises der særlig påpasselighed, så afdrift ind i hegnet undgås. Ved næringstilførsel til hegnet, vil der ske en opvækst af næringselskende arter som brændenælder, tidsler og kvik. Som beskyttelse kan der anlægges en bræmme på 1-2 m, eventuelt som en barjordsstribe, der holdes sort ved fræsning sommeren igennem.

Ammetræerne er fjernet og senere kan der også nedskæres enkelte buske for at skabe lysåbne pletter, uden at den lægivende effekt ødelægges.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab