Tilgroet vandhul ved Rævsmosen

 

Bræmmen på 5 meter bevares og behandles som vildtvenlig brak.

Beskrivelse
I skellet nord for Rævsmosen ligger dette vandhul på 0,25 ha. Hullet er kraftigt tilgroet i pil og der er ikke længere noget frit vandspejl, så vandhullet fremstår nu som et mørkt pilekrat uden værdi for dyrelivet. Rundt om hullet er der opstået en bræmme på 5 meter ud til den dyrkede jord.

Målsætning
Genopretning af attraktivt vandhul.

Plejetiltag
Pilekrattet skæres ned og hullet renses op. Oprensningen foretages så det nye vandhul får varierende vanddybder, fordelt så 1/3 af vandhullet bliver 20-40 cm dybt, 1/3 med vanddybde 50-70 cm og endelig en 1/3 hvor vanddybde bliver 70-150 cm. Brinkerne jævnes ud så smådyr får lettere adgang til vandhullet. Bræmmen på 5 meter bevares og behandles som vildtvenlig brak. Med tiden kan markhjørnet bag vandhullet inddrages og udlægges som vildtvenlig brak

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab