Kvalitets- og Miljøstyring

Som ledelsesværktøj anvendes der i erhvervslivet certificerede beskrivelser af arbejdsgange. Dette værktøj kan med fordel også anvendes på landbrugsejendomme. Patriotisk Selskab har følgende 7 medlemmer, som har indarbejdet disse systemer på deres landbrugsejendom:

 • Brahesborg, Brahesbogvej 32, 5610 Assens

 • Bramstrup, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

 • Fraugdegaard, Fraugdegårds Allé 7, 5220 Odense SØ

 • Gyldensteen Gods, Gyldensteensvej 102, 5400 Bogense

 • Hverringe, Hverringevej 206, 5300 Kerteminde

 • Lynggård, Over Lyngen 4, 4720 Præstø

 • Årslevgård, Bystævnet 1 5792 Årslev.

Ejendommene er alle certificerede efter de internationale standarder ISO 9002 for kvalitet og 14001 for miljø.

Ejendommenes overordnede miljøpolitik

I bedriftens fortsatte udvikling tages hensyn til miljøet og etiske aspekter, hvorved naturens ressourcer beskyttes. I produktionen tages hensyn til miljøet og bedriften forpligtiger sig til, til stadighed at forbedre miljøforholdene og forebygge forurening ved, at:

 • udarbejde en oversigt over væsentlige miljøpåvirkninger ud fra gennemgangen. Oversigten viser de væsentlige påvirkninger - både positive og negative, samt hvilke miljøforhold (kilder) der giver anledning til påvirkningen.
 • fastlægge og dokumentere hvilke kriterier, der lægges til grund ved vurderingen af, om et miljøforhold giver en væsentlig miljøpåvirkning.
 • bedriftens væsentlige påvirkninger af miljøet til stadighed overvåges, og at miljøforholdene mindst én gang årligt gennemgås og vurderes.
 • der hvert år opstilles miljømål for miljøforbedringer på områder, der er udvalgt fra oversigt over væsentlige miljøpåvirkninger. Miljømål er talbestemte, hvor det er praktisk muligt.
 • der skal ske en løbende forbedring af miljøpåvirkningerne.
 • der skal ske en vurdering af, hvorvidt specielle forhold giver anledning til, at der skal tages hensyn til naboer.
 • opretholde beredskabsplaner for kritiske områder i produktionen og for forhold, der vedrører miljøet.
 • der er udarbejdet en miljøpolitik for ejendommen, som er meddelt alle medarbejdere. Den udarbejdede miljøpolitik er endvidere offentlig tilgængelig.
 • ledelsen har indarbejdet et system, der sikrer, at den enkelte ejendom overholder gældende lov, samt relevante myndighedskrav og øvrige bestemmelser ejendommen har tilsluttet sig.
 • ejendommene udfører en egenkontrol af systemet, der skal sikre, at det nedskrevne udføres som planlagt.

Hvad er kvalitets- og miljøstyring?

Kvalitets- og miljøstyring er et ledelsesværktøj, hvor ledelse og medarbejdere nedskriver de arbejdsopgaver, der har betydning for kvaliteten af de produkter, der sælges og for produktionens miljøpåvirkninger.

Der er udarbejdet en overordnet kvalitetsstyringshåndbog, der beskriver hvilke områder, der skal arbejdes med for at opfylde de punkter, som findes i de 2 standarder (ISO 9002 og ISO 14001). Det er op til den enkelte ejendom at indarbejde de elementer, som passer på ejendommen.

Ejendommene arbejder bl.a. med vurdering af leverandører, gennemgang af kontraktforhold, kontrol af måleudstyr samt medarbejderforhold. Hele systemet gennemgås på ledelsens evaluering mindst en gang om året


Erfaringen med kvalitets- og miljøcertificerede systemer er, at de professionelle ejendomme har en meget stor indre gevinst ved at nedskrive alle de arbejdsgange, der har betydning for kvaliteten af produktet, risikoen for uheld samt der, hvor der er behov for at kunne dokumentere oplysninger.

Alle arbejdsgange bliver gennemarbejdet, hvilket som regel medfører, at der sker tilpasninger.

Det langsigtede mål er, at landbruget med tiden kan få samme vilkår, som industrien efterhånden får, nemlig dokumenteret egenkontrol. Dermed forhåbentlig mindre kontrol udefra

Læs her lederen i "Nyt fra Patriotisk Selskab" nr. 10 d. 28. juni 2000 om Kvalitets- & Miljøstyring

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.