Grønt Regnskab

Fakta om Grønt Regnskab | Næringsstofregnskab | Grønt regnskab I | Grønt regnskab II | Prisstruktur | Demonstrationsprojekt

Patriotisk Selskab har siden 1997 tilbudt medlemmerne udarbejdelse af Grønt Regnskab.

Det Grønne Regnskab henvender sig til ejendomme, hvor der er behov for at kunne dokumentere de miljøpåvirkninger ejendommen har overfor det omgivne miljø. De Grønne Regnskaber udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 dog med den undtagelse, at det ikke er lovpligtigt for landbruget at udarbejde et Grønt Regnskab, men derimod frivilligt.

Fakta om Grønt Regnskab

Et grønt regnskab er et dokumentationsværktøj hvor miljøbelastningen fra virksomheden kortlægges. Typisk fokuseres der på ressourceforbruget og håndteringen af miljøbelastende stoffer. For en landbrugsvirksomhed indgår beregningen af et næringsstofregnskab som en central del.

Et grønt regnskab kan også danne grundlag for opstilling og evaluering af en miljøpolitik. Via opstilling af handlingsplaner for at nå opstillede mål, kan informationerne fra det grønne regnskab blive en integreret del af ledelsens samlede udviklings- og beslutningsgrundlag.

For jordbrugets vedkommende er det indtil videre frivilligt at udarbejde grønne regnskaber, og lovgivningen stiller få krav til udformningen. Med de brede rammer er der også mulighed for at inddrage blødere parametre såsom arbejdsmiljø og jagt eller hvis virksomheden har specielle forretningsområder som skov, golfbaner m.m.

Tilskud til Grønne regnskaber

 • Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilskud til udarbejdelse af grønne regnskaber

  • 7.500 kr. pr. år i fem år for bedrifter på 25 ha eller mere

  • 3.750 kr. pr. år i fem år for bedrifter under 25 ha

 • For at opnå tilskud skal din bedrift have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år.

 • Din rådgiver skal skrive en erklæring om regnskabets indhold.

 • Ansøgningsfrist 31. august.

Til toppen

Næringsstofregnskab

Består af en kortlægning af næringsstofomsætningen på bedriften. Beregningen opstilles for N, P og K for hele bedriften og på mark- og staldniveau. Resultatet for kvælstof sammenholdes med et referencetal der afspejler en god og i praksis opnåelig kvælstofudnyttelse.

Næringsstofregnskabet henvender sig primært til medlemmer, der ønsker bedre indsigt i omsætningen af næringsstoffer i virksomheden. Desuden også medlemmer der i forbindelse med udvidelser af besætninger er blevet pålagt denne dokumentation af kommunen (Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5).

Indeholder:

 • Nøgleinformationer om bedriften

 • Opstilling af næringsstofregnskab på mark-, stald- og virksomhedsniveau for N, P og K.

 • Kort kommentering og vurdering

Produktet leveres i sort/hvid i et enkelt layout og egner sig bedst til intern brug.

Datakrav

 • Markstyring + Opgørelse af halmmængder

 • Driftsregnskab

 • Effektivitetskontrol

Til toppen

Grønt Regnskab I

Et grundlæggende grønt regnskab der gner sig til bedrifter, der aktivt ønsker at inddrage miljøaspekter i virksomhedsudviklingen, og som primært vil bruge det grønne regnskab til interne formål.

Indeholder:

 • Næringsstofregnskab +

 • Ledelsesredegørelse inkl. opstilling af miljømål

 • Sammenstilling af op til 5 års data for

  • Vandforbrug

  • Energiforbrug

  • Pesticidforbrug og behandlingsindex

 • Kommentering og vurdering

 • Kort ordforklaring af centrale begreber

Det er muligt at inddrage ekstra analyseområder mod timeafregning - eksempelvis arbejdsmiljø, skovbrug, husudlejning mm.

Professionel opsætning med forside i farver og resten i sort/hvid. 5 stk leveret i plastbind m. limet ryg. Ekstra eksemplarer kan købes til fremstillingspris.

Datakrav:

 • Markstyring + opgørelse af halmmængder

 • Driftsregnskab

 • Effektivitetskontrol

 • Opgørelser af el- og vandforbrug

 • Egen redegørelse for dette års grønne regnskab

Til toppen

Grønt Regnskab II

Det udvidede grønne regnskab for bedrifter der ønsker et professionelt dokumentationsredskab til både intern og ekstern brug.

Indeholder:

Grønt Regnskab I +

 • Nærmere beskrivelse af produktionsomfang og sammensætning

 • Op til 2 ekstra valgfri analyseområder

 • Uddybende ordforklaring for eksterne læsere

 • Rådgivning i brugen af det grønne regnskab og opstilling af miljømål

Det er muligt at inddrage yderligere analyseområder mod timeafregning.

Professionel opsætning i farver med mulighed for indscanning af billeder o.l. 5 stk. leveret i plastbind m. limet ryg. Trykt på kraftigt kvalitetspapir med afdæmpet farve. Ekstra eksemplarer kan købes til fremstillingspris.

Alternativt sender vi gerne det Grønne Regnskab som PDF-filer på CD-ROM eller mail til eget uden merberegning.

Datakrav:

 • Markstyring + opgørelse af halmmængder

 • Driftsregnskab

 • Effektivitetskontrol

 • Opgørelser af el- og vandforbrug

 • Egen redegørelse for dette års grønne regnskab

Desuden data til belysning af de ekstra analyseområder

Til toppen

Prisstruktur

Priser for Grønt Regnskab for regnskabsåret 2002:

Produkt

Planteavl

Husdyr

Næringsstofregnskab

1.000 kr.

2.000 kr.

Grønt Regnskab I

6.000 kr.

8.000 kr.

Grønt Regnskab II

12.000 kr.

15.000 kr.

Timeafregning for tillægsydelser f.eks. til fremskaffelse af data.

Alle priser er betinget af at det beskrevne datagrundlaget stilles til rådighed på lettilgængelig form af medlemmet. I tilfælde hvor Patriotisk Selskab skal fremskaffe data vil den anvendte tid blive timeafregnet. For medlemmer der modtager planteavls- og økonomirådgivning fra Patriotisk Selskab sørger vi for dataindsamlingen.

Til toppen

Eksempel på Grønt Regnskab II

PDF-filer til download (regnskabet er delt op i flere mindre PDF-filer, i stedet for én stor, af hensyn til filstørrelse)

 

Til toppen

For yderligere information kontakt Ditte Haarup Andersen på dhn@patriotisk.dk eller på tlf. 

 

Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.