Kravet om forhåndsanmeldelse lempet

Miljøministeren vil lempe kravet til forhåndsanmeldelse ved overgangssager, således at anmeldelse skal indsendes senest 1. marts 2007.

Miljøministeren har i svar af 4. december 2006 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i anledning af henvendelse fra Dansk Landbrug meddelt, at hun er indstillet på at fremsætte et ændringsforslag, således at landmanden får 2 måneder fra 1. januar 2007 til at foretage anmeldelsen efter de gamle regler under forudsætning af, at alle øvrige tilladelser efter plan- og miljølovgivningen foreligger. Der er ikke krav om, at kommunen skal have meddelt en afgørelse eller ikke afgørelse inden 1. marts 2007.

På de øvrige punkter, herunder 2 års forældelse af screeningsafgørelser er ministeren ikke indstillet på lempelser.

Ministerens svar kan læses på www.lr.dk

Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret                                                                                                                                                7. december 2006