SVINEPRODUKTIONSRÅDGIVNING

Svineproduktionsrådgivningen er tæt forbundet med Patriotisk Selskabs øvrige afdelinger og ydelser, herunder økonomi, miljø og planteavlsrådgivning.

Svinerådgiverne tilbyder i samarbejde med Patriotisk Selskabs øvrige medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere bl.a.:

Det er en vigtig del af grundlaget for svineproduktionsenheden, at der altid henvises til den rådgivning, der skønnes mest relevant, uanset om denne kan tilbydes af Patriotisk Selskab eller de nærmeste samarbejdspartnere.

Svineproduktionsrådgivningen har en samarbejdsaftale med følgende eksterne rådgivere.

  • AgroOpti v/Torben Nielsen, tlf.: 8750 0880, fax 8750 0840,
    mobil 2926 0080 & e-mail TN@agroopti.dk 

  • Skovgaard Agro Consult v/Johan Skovgaard Pedersen
    tlf.: 7021 4488, fax 7021 5588 , mobil 2013 7633 www.agroconsult.dk.

Ydelser fra Svinerådgiverne afregnes efter forbrugt tid i henhold til gældende timepris eller abonnementsordningerne beskrevet nedenunder. Ved henvisning til eksterne rådgivere, aftales honorar direkte mellem den eksterne rådgiver og den enkelte bedrift.

Abonnementstyper og -priser 
Abonnementerne tegnes for et år ad gangen. Perioden følger Patriotisk Selskabs regnskabsår (1. april - 31. marts), og opkrævning sker sammen med kontingentopkrævningen forud for et år ad gangen.

Generelt gælder, at medlemskab er en forudsætning for at kunne trække på ydelser fra Patriotisk Selskab. Der opkræves ikke sektionsbidrag for at anvende svinerådgivningen.

Nyhedsbrevet "Nyt fra Svine- og Miljøfronten" udsendes til alle medlemmer med svineproduktion.

Indhold Svin
Kortvarige telefoniske drøftelser af svinefaglige spørgsmål (op til 1/4 time pr. uge) ja
Diverse kursusmateriale og informationer ja
Telefonrådgivning ved opgørelse af E-kontrol (DLBR-IT og Agrosoft) - (op til ½ time pr. kvartal) ja
Ny foderstoftabel (kun DLBR-IT) ja
Pris for perioden 1/4 2007 til 31/3 2008 2.000 kr.

Såfremt De ønsker at gøre brug af Patriotisk Selskabs Svineproduktionsrådgivning - ring da på tlf.: 6315 5400

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Vedrørende svineproduktionsrådgivning:
Svinerådgiver,
Michelle Bruunbjærg Christiansen
e-mail: mbc@patriotisk.dk

Heidi Pelle Jensen
e-mail: hpj@patriotisk.dk 

Ditte Haarup Andersen
e-mail: dha@patriotisk.dk

Generelt:
Bogholder, Inger Carlqvist
e-mail: ibc@patriotisk.dk