PRODUKTIONSPLANLÆGNING

Går du med planer om at udvide besætningen, bygge om, sanere eller har du et ønske om at optimere driften af din besætning, så vil du få stor glæde af en sparringspartner.

Der er altid mange overvejelser i forbindelse med produktionsplanlægning, og bedst som du synes at have tænkt det hele igennem, viser det sig alligevel, at der er ting, der ikke har været bragt på banen.

Her er et udpluk af oplevelser fra det virkelige liv:

Manglende bygge-sparring
En landmand var i gang med at få bygget en ny sostald med ESF (Elektronisk SoFodring). Selve bygningen var sat op, og montering af inventar var i fuld gang. I forbindelse med drægtighedsstalden skulle der indrettes en orneboks med en detektor, der registrereR, hvis en so opsøger ornen. Her er det vigtigt, at ornen er i en lukket boks, hvor der kun er mulighed for kontakt via et hul, hvor detektoren, der registrere søer, der opsøger ornen, sidder. I dette tilfælde er montørerne i færd med at montere en tremmeboks til ornen, hvor der altså er adgang til orne fra alle sider. Det betyder, at søerne kun ville blive registreret i det tilfælde, hvor de skulle vælge at stikke hovedet ind i detektoren – hvilket ikke er særlig sandsynligt. Desværre blev der en merudgift for landmanden, fordi han ikke havde opdaget det på tegningen over byggetilbudet, men heldigvis blev det opdaget, inden stalden var helt færdig og taget i brug. 

Strategi
I forbindelse med et strategiprojekt havde landmanden planer om at bygge et nyt soanlæg til 1.000 søer. Anlægget skulle senere kunne udvides til 2.000 søer. En idé til stalden var, at den skulle bygges som en lang stald, så den kunne fordobles ud til siden:

                                                    1.000 søer 

Farestald

Løbeafdeling

Drægtighedsstald

                                                       2.000 søer                          

 

Farestald

Løbeafdeling

Drægtighedsstald

Farestald

Løbeafdeling

Drægtighedsstald

Selv om man siger, at man skal være fremsynet, var en af de ting, vi bragte på banen, at i stedet for at bygge en lang og uoverskuelig stald med lange afstande mellem staldafsnittene, som ellers ville være god at bygge videre på, foreslog vi, at der blev bygget en stald til 1.000 søer, hvor alt er indrettet uden hensyntagen til, at der skal udvides – dog med undtagelse af foderrum. Stalden skal være rationel her og nu, der bør ikke være kompromiser, for man ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men hvad så når der skal udvides? 

En amerikansk undersøgelse har vist, at grænsen for den produktionsstørrelse, der ledelses- og arbejdsmæssigt er overskueligt at arbejde med, er på 1.200 søer. Så i stedet for at ende med én stor stald til 2.000 søer oprettes 2 identiske produktionsenheder på 1.000 søer hver. Hver stald har sit eget mandskab, der arbejder uafhængigt af hinanden, dog med en fælles ledelse og et fælles opholdsrum, så personalet kan udveksle erfaringer.

 

Farestald

Løbe-afdeling

Drægtighedsstald

Forrum

 

Opholdsrum

 

Foder

 

Farestald

Løbe-afdeling

Drægtighedsstald

       

Dimensionering af staldbyggeri
En landmand, der længe har døjet med pladsproblemer til de fravænnede grise, er nu i gang med at bygge ny klimastald. Stalden er dimensioneret til 30 grise pr. årsso. Ved seneste opgørelse af E-kontrol kan vi så konstatere, at effektiviteten nu har rundet 30 grise pr. årsso og dermed er stalden allerede for lille – her skal det dog tilføjes, at han er i den heldige situation, at den gamle klimastald stadig kan bruges.

Det er et lille udpluk af de områder, hvor svinerådgivningen kan komme på banen i forbindelse med produktionsplanlægning. Har du fremtidsplaner for din produktion så kontakt svineafdelingen og hør, hvad vi kan tilbyde. 

Tilbage_til_Svineproduktionsrådgivning