KERNESTYRING®

Der kan være en økonomisk gevinst ved at have egenproduktion af polte, men det kræver lyst til at arbejde med avl. For at sikre en avlsfremgang i besætningen, bør man anvende Kernestyring®, der betyder, at man kender avlsdyrenes indeks. På den måde kan man udvælge søer med det højeste indeks og derved sikre gode produktionsresultater. Anvendes der ikke Kernestyring®, kommer besætningen let ud på et avlsmæssigt sidespor, fordi der ikke udvælges avlsdyr på baggrund af indeks.

Fordelene ved egen produktion af polte er bl.a.:

  • Lukket besætningsdrift - ingen risiko for indførsel af sygdomme med indkøbte dyr
  • Intet ressourceforbrug til drift af karantænestald
  • Færre tilpasningsproblemer, fordi dyrene vokser op i eget besætningsmiljø
  • Interessen for avlsarbejdet kan tilgodeses

Ulemper ved egen produktion af polte er bl.a.:

  • Lavere avlsværdi
  • Ekstra arbejdsforbrug til drift af kernebesætning
  • Ikke optimal udnyttelse af staldanlægget til slagtesvine-/smågriseproduktion
  • Tab af krydsningsfrodighed i produktionen (zig-zag)
  • Store krav til driftsledelse på kort og langt sigt – f.eks. ved indkøb af sæd og udvælgelse af hundyr

Læs mere om Kernestyring® på følgende hjemmeside: http://www.infosvin.dk/Haandbog/Avl/Egenproduktion_avlsdyr.html#Baggrund

Er du interesseret i at lave dine egne avlsdyr og vil hører mere om Kernestyring® så kontakt svinerådgiver Michelle Brunbjærg Christiansen, tlf.: 6315 5492, e-mail: mbc@patriotisk.dk

 

 

 

 

 

Tilbage_til_Svineproduktionsrådgivning