E-kontrol

E-kontrollen er et vigtigt redskab i svineproduktionen, da den giver overblik over effektiviteten i besætningen. Der laves en målsætning for at sætte fokus på de vigtige indsatsområder, her er det vigtigt at sætte realistiske mål, der passer til besætningens potentiale. Resultaterne følges kvartalsvis, på den måde er det let at følge, om målet kommer tættere på, og hvad der evt. skal arbejdes videre med.

Vi tilbyder bl.a. følgende i forbindelse med udarbejdelse af E-kontrol:

  • Produktionskontrol
  • Økonomirapport
  • Besætningsanalyse
  • Kommentarer og forbedringsforslag
  • Statusmøde/opfølgende rådgivning

Svineafdelingen tilbyder udarbejdelse af E-kontrol enten her på kontoret, via fjernbetjening eller på din egen pc på bedriften. Alt efter ønsker udarbejdes produktionsrapport og evt. økonomirapport. Dertil kan vi tilbyde detaljerede besætningsanalyser, der får de relevante problemstillinger frem i lyset, resultaterne kommenteres, og der gives forslag til forbedringer.

Mange har også stor glæde af et statusmøde f.eks. hvert kvartal i forbindelse med E-kontrol, andre vælger et statusmøde 1–2 gange om året for at lave en strategi for det kommende kvartal/halvår/år. Her drøftes, hvad der gik godt og skidt i den forgangne periode, hvordan fremgangen fastholdes, og hvordan det der gik mindre godt undgås i fremtiden.

Hvis du har specielle ønsker til E-kontrollen, så ring og få en snak med en af svinerådgiverne.

 

 

 

 

Tilbage_til_Svineproduktionsrådgivning