Nyt fra Patriotisk Selskab

Nyt fra Patriotisk Selskab
udgivelser (online)
 

*) pdf-dokument

Download Acrobat Reader gratis fra Adobe her.

Nyt fra Patriotisk Selskab udsendes til alle medlemmer 5 - 6 gange årligt.

Nyt fra Patriotisk Selskab indeholder orientering om økonomiske, edb-mæssige og andre emner, som skønnes at have interesse for en bred kreds af medlemmerne. Nyt fra Patriotisk Selskab udsendes, når der er relevant stof og der er således ikke faste udgivelsesterminer.

Udgivelser af ældre dato

 

Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 05. april 2007. Webmaster.